วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่   ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕ หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.