มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563