มอบทุนการศึกษา”ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่  26  กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.