การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ และนางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา, นางจินดารัตน์ หยงสตาร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ), นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นบ.๑, นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, และนางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียน โดยในการนี้ มีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.