รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และหลอดไฟ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมคณะครู เข้ารับมอบเจลแอลกอฮอล์ และหลอดไฟ จาก พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เพื่อใช้ดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.