ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.อาชวินทร์ กัญญสกุล

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

คุณจงกล ทองโอฬาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.อาชวินทร์ กัญญสกุล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบุลบำรุง) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.