ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับ นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.