วันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่   6   มกราคม 2566

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นปีกระต่ายทอง ในปีนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.