วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 89 ปี

วันที่   13   กันยายน  2565

เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 89 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน โดยมีประธานในพิธี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนพร้อมใจกันนำข้าวสาร อาหารแห้งมาร่วมทำบุญ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.