วันครู ปีการศึกษา 2567

วันที่ ๑๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมงาน “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๗
และร่วมแสดงความยินดี กับ ครูศศิธร พิมพ์แก้ว ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากจังหวัดนนทบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.