วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่  1  กรกฎาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ทำกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.