วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษและชนิดของสารเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว และเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเพื่อให้ห่างไกล ปลอดภัยจากยาเสพติด

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.