วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่  26  กรกฎาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท่องบทอาขยาน การคัดลายมือ และการระบายสีตัวละคร จากวรรณคดีไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการรู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้ง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อธำรงไว้ซึ่ง “ภาษาไทย” อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญยิ่ง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.