“วันมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้กำกับ และลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.