วันมาฆบูชา 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทางหลวง และ วัดโพธิ์ทองล่าง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.