วันมาฆบูชา

วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาโดยนักเรียนระดับชั้น อ.๒ – ชั้น ป.๓ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดทางหลวง
นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดโพธิ์ทองล่างเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.