กิจกรรม“วันลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทง และเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป

โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศจากการประกวดระบายสีภาพกิจกรรมวันลอยกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.