วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นำโดย นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อ.๒ – ป.๖ ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดทางหลวง และวัดโพธิ์ทองล่าง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.