วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่  25  พฤศจิกายน  2564

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2564

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.