วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังการแข่งขันระบายสีตัวละคร และการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันสุนทรภู่อีกด้วย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.