“วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทางหลวง และวัดโพธิ์ทองล่าง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.