วันเกียรติยศ 2565

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างปีการศึกษา และมอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.