วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายในงานประกอบไปด้วยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนยอดนักอ่าน การแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้น
โดยมี คุณละเมียด วงษ์เพ็ง คุณประทีป วงษ์เพ็ง ประธานมูลนิธิ เฉลิม – เจียร วงษ์เพ็ง
คุณจงกล ทองโอฬาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณสมเกียรติ คงตาดำ ประธานชุมชนวัดทางหลวงพร้อมคณะกรรมการชุมชน
คุณสุรัชนี โหมดชัย ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
พร้อมผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น มาร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.