วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่   13  มกราคม 2566

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นธานในการจัดกิจกรรม ”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยในวันนี้ มี คุณสุชาดา จันทวาท ประธานชุมชนวัดทางหลวงและคณะร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก และให้เกียรติจับของขวัญและรางวัลพิเศษ ให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนของขวัญ ไอศกรีม อาหารจากผู้ปกครอง ชุมชนอีกมากมาย
ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ และเมตตาลูกๆ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ในการสนับสนุนของรางวัล ของขวัญ ให้เด็กๆ ได้มีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.