สรุปการเรียนคลิปครูต้นแบบ(เรียนรู้ อยู่บ้าน ต้านโควิด-19))

สรุปการเรียนออนไลน์จากคลิปครูต้นแบบในแต่ละสัปดาห์ #เรียนรู้ อยู่บ้าน ต้านโควิด-19 #คลิปจากครูต้นแบบ ของ สพป.นนทบุรี เขต 1