สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยพระมหาสุธน สุธโน เจ้าอาวาสวัดทางหลวงเป็นประธานสนามสอบ โดยมีนายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ระดับชั้น ป.๔ – ๖ เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในการออกร้านโรงทาน ให้เด็ก ๆ ได้รับประทานกันในวันนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.