เข้ารับทุนการศึกษา จาก พระมหาสุธน สุธโน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นำนักเรียนจำนวน 56 คน เข้ารับทุนการศึกษาจาก พระมหาสุธน สุธโน เจ้าอาวาสวัดทางหลวง เนื่องในงานวันเจริญอายุวัฒนมงคล 51 ปี 30 พรรษา ณ วัดทางหลวง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.