กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  1  เมษายน  2564

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( TP Open House 2021 ) ประจำปีการศึกษา 2563 ในธีมงาน “วิถีชีวิต วิถีไทย” ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน เกมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.