วันเปิดภาคเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.