เยี่ยมบ้านนักเรียนให้กำลังใจในการเรียนออนไลน์ #สพป.นบ1

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะมาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นำคณะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน