กิจกรรมวันลอยกระทง

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทย

ตุลาคม 30 @ 08:00
08:00 — 11:00 (3h)

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

webmaster