เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ on site เต็มรูปแบบ

พฤษภาคม 17 @ 08:00
08:00 — 08:00 (24h)

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

webmaster