ติดต่อโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Contact details

  • เลขที่ 8 ซอยกรุงเทพนนท์ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000.
  • 0-2525-3062