ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O5 ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

เลขที่ 8 ซอยกรุงเทพนนท์ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เว็บไซต์ : http://www.tpnont.ac.th