กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

  • กรกฎาคม 12, 2022
  • 1:00 am to 10:00 pm
  • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
  • 212 497 5686

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

SHARE[addtoany]
2022-7-12 1:00 am 2022-7-12 10:00 pm Asia/Bangkok กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา Testing Different Event 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
save event to calendar
past event
1