ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ครบรอบ 87 ปี

วันที่ 14 กันยายน 2563

นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑
พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ คณะผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง และประธานมูลนิธิเฉลิม – เจียร วงษ์เพ็ง อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ซึ่งปีนี้โรงเรียนครบรอบ 87 ปี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.