เปืดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2564

วันที่  15  มีนาคม  2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนและซุ้มให้ความรู้ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้รูปแบบงาน” มนต์รักลูกทุ่งไทย” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.