ปฏิทินโรงเรียน

วันพระราชทานธงชาติไทย

 • กันยายน 28, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

กิจกรรมทำบุญครบรอบ 91 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน

 • กันยายน 14, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 • สิงหาคม 12, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 • สิงหาคม 11, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 • กรกฎาคม 28, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 • กรกฎาคม 27, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

วันอาสาฬหบูชา

 • กรกฎาคม 13, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

วันเข้าพรรษา

 • กรกฎาคม 14, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

 • กรกฎาคม 12, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

 • กรกฎาคม 1, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

วันต่อต้านยาเสพติด

 • มิถุนายน 26, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

 • มิถุนายน 16, 2022
 • 1:00 am to 10:00 pm
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
_logo_w90px
past event
1

register

* All fields are required
×
You already has been joined the event.
 • 1
 • 2