การสอบอ่าน-เขียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่  2  มีนาคม  2565

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Reading Test (RT) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางรัชฎาภรณ์ ทิพยกาญจนรัตน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เข้าให้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้น ป.1 ที่เข้าสอบในวันนี้รวมถึงคณะครู โดยการทดสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.