ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

วันที่  16  มีนาคม  2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.