กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ภายใต้คำขวัญ “ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” โดยจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ และตอบคำถามเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกภายในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.