ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 /2563

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2563 (18 มิ.ย. 63) โดยมีนายจงกล ทองโอฬาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นหลักในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.