ร่วมแสดงความยินดี กับ ครูวิบูลอร นิลพิบูลย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นำโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ร่วมแสดงความยินดี กับ ครูวิบูลอร นิลพิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.