เปิดบ้านวิชาการ 2565

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Open House “ยุทธจักรความรู้ สู่ประตูวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภายในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในทุกระดับชั้น การแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมฐานบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนสร้างความสุข และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.