กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่   22  ธันวาคม  2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Christmas Day เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง ประวัติและที่มาของวันคริสต์มาสและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก โดยในกิจกรรมวันนี้ มีการแสดงของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปทำการแสดงสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานดังกล่าว
นอกจากนี้ นายอาจชวินทร์ กัญญสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ยังมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัล ในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.